Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" price linkage"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Gędek S. Analiza współzależności cen produktów rolnych pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Hamulczuk M. Powiązania cen wieprzowiny pomiędzy rynkiem polskim, duńskim i niemieckim pdf