Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" processes in social field"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Lusawa R. Skłonność ludności zamieszkującej tereny wiejskie województwa mazowieckiego do podejmowania pracy poza miejscem zamieszkania pdf