Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" producent rolny"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015
Lizińska W., Marks-Bielska R. Kształtowanie się cen ziemi w Polsce z uwzględnieniem okresu przejściowego nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców pdf