Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" product launch"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Kruk M. Znaczenie marki w procesie komercjalizacji nowego produktu pdf