Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" product mapping"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2021
Cieślik E. Mapowanie produktów polskiego eksportu produktów rolno spożywczych kierowanego do wybranych krajów Unii Europejskiej w 2020 roku pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Pawlak K. COMPARATIVE ADVANTAGES OF THE POLISH AGRI-FOOD SECTOR ON THE US MARKET pdf