Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" production risk"
6 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Lipińska I. Instrumenty ograniczania ryzyka produkcyjnego na rynku rolnym w aspekcie globalizacji - wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Kobus P. Problem eliminacji trendów podczas oceny ryzyka produkcyjnego podstawowych roślin uprawnych pdf
3. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Śmiglak-Krajewska M. Sposoby ograniczania ryzyka w gospodarstwach rolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012
Czerwińska-Kayzer D., Florek J. Dochodowość uprawy wybranych roślin strączkowych a ryzyko dochodowe i produkcyjne pdf
5. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2010
Kobus P. Modelling wheat yields variability in Polish voivodeships pdf
6. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2009
Kobus P. Wheat yields variability in Poland at NUTS 2 level in context of production risk pdf