Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" productivity of land and labo"
2 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Kata R. AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN POLAND IN THE CONTEXT OF STRUCTURAL CHANGES IN THE SECTOR IN 2002–2016 pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Piwowar A. Struktury rolne i produktywność rolnictwa w Grupie Wyszehradzkiej pdf