Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" professional activation"
3 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Olejniczak W. Aktywność zawodowa kobiet mieszkających na obszarach wiejskich pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Raczkowska M. Minimum socjalne i minimum egzystencji – wzorce warunków bytu ludności żyjącej w sferze ubóstwa pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Raczkowska M. System zasiłków socjalnych a aktywizacja zawodowa ludności w Polsce pdf