Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" prywatyzacja ziemi rolnej"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018
Jędruchniewicz A., Maśniak J. Przemiany własnościowe ziemi rolnej w Polsce pdf