Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" przedsiębiorstwa przemysłow"
2 wyniki
[1-20]

1. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Hodun M., Kuś A. Determinanty kapitału obrotowego w przedsiębiorstwach przemysłowych – ujęcie modelowe pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2013
Wasilewska A. Bezpośrednie wskaźniki oceny działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce pdf