Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" przedsiębiorstwa wielkoobsza"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013
Jarka S. Wykorzystanie outsourcingu w przedsiębiorstwach wielkoobszarowych w Wielkopolsce pdf