Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" przemiany strukturalne."
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Kata R. Zadłużenie rolników w Polsce w aspekcie przemian strukturalnych i koniunktury w rolnictwie pdf