Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" public expenditure structure"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Mikołajczyk K. Zmienność struktury wydatków publicznych: analiza porównawcza dla krajów Europy środkowo-wschodniej pdf