Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" public health"
3 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Katsoni V., Koliopoulos T. Innovative Airport Designs’ Infrastructures to support an Integrated Sustainable Tourism Policy for Sustainable Development and Public Health Protection pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Kowalska A. UNFAIR INFORMATION PRACTICES RELATED TO MEAT AND MEAT PRODUCTS IN POLAND pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018
Gacparska M., Panczyk M., Traczyk I. European Food Safety Authority as the source of information on food and nutrition pdf