Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" pull factors"
3 wyniki
[1-20]

1. Annals of Marketing Management and Economics, 2017
Li X., Rembielak G., Wilson J. International students and motivation to study at postgraduate level – some evidence from China pdf
2. Annals of Marketing Management and Economics, 2015
Rembielak G. Insights into the choice and decision making to study at a selected British university in the example of Polish students at the university global fair in Poland pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010
Cymanow P. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji zewnętrznych mieszkańców obszarów wiejskich pdf