Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" racjonalizacja."
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Milewska A. CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH JAKO PODMIOT RACJONALIZUJĄCY KOSZTY W ORGANIZACJI – SKALA I ZAKRES DZIAŁANIA W POLSCE pdf