Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" ramy finansowe 2014–2020"
1 wynik
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Kowalska I. Edukacja na rzecz rozwoju regionu – ocena założeń wieloletnich ram finansowych 2014–2020 w RPO województwa mazowieckiego pdf