Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" ranking Alexa"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015
Janc K. Transfer wiedzy w rolnictwie a serwisy internetowe – przykład eksploracji danych sieciowych pdf