Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" regional changes"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Orłowska M. Regionalne zmiany potencjału produkcyjnego gospodarstw rolniczych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej w świetle danych FADN pdf