Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" regional economy"
2 wyniki
[1-20]

1. Annals of Marketing Management and Economics, 2018
Grzęda Ł. Determinants of the development of the Mazowieckie Province in 2007-2016 pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012
Buszko M., Kołosowska B. Finansowanie działalności banków spółdzielczych poprzez emisję obligacji – uwarunkowania i cele pdf