Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" regresja wieloraka"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Kisielińska J., Stańko S. Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa pdf