Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" relationship banking"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Kata R. Mikroekonomiczny model działalności banków spółdzielczych w Polsce – dylematy wyboru pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Kata R. Znaczenie banków lokalnych w dostępie rolników do kredytów bankowych pdf