Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" restrains in property turnove"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Podgórski B. Zagospodarowanie nieruchomości ZWRSP i wybrane czynniki ograniczające rozdysponowanie mienia pdf