Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" restructuring of the fishery "
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Nowaczyk P. Analiza wpływu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na krajowe rybołówstwo morskie pdf