Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" return migrations"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Cymanow P. Znaczenie czynników determinujących decyzje powrotne migrantów zarobkowych pochodzących z obszarów wiejskich pdf