Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" rolnictwo Małopolski"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Musiał W., Otoliński E. Rozważania nad potrzebą przemian gospodarstw rolniczych w regionach rozdrobnionych agrarnie pdf