Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" rozwój społeczno-gospodarcz"
6 wyników
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Cymanow P. Wybrane problemy zarządzania rozwojem górskich obszarów migracyjnych na przykładzie gmin południowej części Polski pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Górska A., Jasiński M. Turystyka, eksport towarowy, pomoc rozwojowa i przekazy jako narzędzia przełamania stagnacji społeczno-gospodarczej w państwach Globalnego Południa o niekorzystnym położeniu geograficznym oraz najsłab pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Kozar Ł. Ranking krajów UE pod względem poziomu rozwoju społeczno gospodarczego pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015
Karmowska G., Marciniak M. Analiza zróżnicowania przestrzennego rozwoju społeczno- -gospodarczego duoregionu Pomorze z wykorzystaniem metody k-średnich pdf
5. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Łuszczyk M. Współczesna użyteczność doktryny ordoliberalnej pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Błażejowska M. Wsparcie z funduszu SPO rolnictwa w gminach o zróżnicowanym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pdf