Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" rynek wieprzowiny."
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Hamulczuk M. Modele równowagi cząstkowej w prognozowaniu i symulacjach na rynku rolnym, model AGMEMOD pdf