Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" rynki finansowe"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019
Konarzewska U., Michalczuk G. Znaczenie raportowania niefinansowego w inwestowaniu społecznie odpowiedzialnym pdf