Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" ryzyko specyficzne"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. Ryzyko systematyczne spółek z indeksu WIG20, a koniunktura giełdowa pdf