Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" samozatrudnienie"
2 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Kisiel R., Sawulska D. Uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w województwie warmińsko-mazurskim pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Kunasz M. Czynniki determinujące skłonność do założenia własnej firmy – analiza ekonometryczna pdf