Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" sampling methods"
3 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Sieradzki D. SAMPLE SELECTION WHEN ESTIMATING WELFARE MEASURES pdf
2. Annals of Marketing Management and Economics, 2018
Bakti Tarigan R., Mangani K. OPERATIONAL RISK ANALYSIS OF NETWORK OPERATION CENTER DIVISION PT. IO pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010
Snarski P. Konkurencyjność banków spółdzielczych w obsłudze klientów indywidualnych– metodologiczne problemy doboru próby badawczej pdf