Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" sanatorium"
2 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Krzyżanowska K. Turystyka uzdrowiskowa i jej postrzeganie przez kuracjuszy pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010
Dłubakowska-Puzio E., Karpuk M., Puzio K. Koncepcja wykorzystania modeli ekonometrycznych w kształtowaniu postaw pro konsumenckich w obiektach hotelowych o charakterze sanatoryjnym w Kołobrzegu pdf