Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" sea fishing"
2 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Turkowski K. TOWARDS SUSTAINABLE AQUACULTURE IN POLAND pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Nowaczyk P. Analiza wpływu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na krajowe rybołówstwo morskie pdf