Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" seed market"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009
Wicki L. Konkurencja odmian zagranicznych na polskim rynku nasiennym pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Wicki L. Procesy koncentracji w hodowli roślin w Polsce pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Marciniak K. Stan polskiej hodowli roślin w roku 2008 pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Podlaski S. Model funkcjonowania firmy hodowlano-nasiennej w Polsce pdf