Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" sektor gospodarstw domowych"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Świetlik K. Konsumpcja żywności w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Ujęcie makroekonomiczne pdf