Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" services"
251 wyników
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-180] [181-200] [201-220] [221-240] [241-260]

21. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Sołek K., Ślusarczyk B. THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS IN PODKARPACKIE PROVINCE pdf
22. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Bogusz M. Zarządzanie produktami turystycznymi na przykładzie lokalnych grup działania pdf
23. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Niedziółka A. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznychna obszarach wiejskich w wybranych gminach powiatu krakowskiego pdf
24. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Kozhukhіvska R., Rybchak V., Sakovska О. Using of modern information and communication technologiesin the tourism pdf
25. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Wojcieszak-Zbierska M. Koszty działań marketingowych gospodarstw agroturystycznych i możliwości ich finansowania pdf
26. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Juszczyk S. LISTING OF SHARES OF SOME COMMERCIAL BANKS AND FINANCIAL SERVICES COMPANIES IN POLAND pdf
27. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Oliński M., Szamrowski P. Wykorzystanie Twittera w działalności organizacji pożytku publicznego pdf
28. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Ozimek I. Ochrona konsumentów na wybranych rynkach usług w świetle regulacji prawnych i możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pdf
29. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Comanescu I., Foris D., Foris T. TRENDS IN ROMANIAN AGRITOURISM IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT pdf
30. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Idzik M. RATING OF THE CUSTOMER SERVICE QUALITY AT COOPERATIVE BANKS IN MYSTERY SHOPPER STUDY pdf
31. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Kołodziejczak M. USE OF AGRICULTURAL SERVICES IN EUROPEAN UNION COUNTRIES pdf
32. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Satoła Ł. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE AND THE LEVEL OF FISCALISM IN LOCAL TAXES pdf
33. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Nowacki R. USE OF ICT SERVICES AT FOOD PROCESSING ENTERPRISES AND THE INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT pdf
34. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Kapaj I., Meco M., Tomorri I. THE FARM TYPOLOGIES AND ITS PERFORMANCE IN ALBANIA (CASE OF ELBASAN) pdf
35. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Piekut M. CONSUMPTION PATTERNS AMONG ONE-PERSON HOUSEHOLDS OF NEVER MARRIED IN POLAND pdf
36. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Kołodziejczak W. DECOMPOSITION OF UNEMPLOYMENT IN RURAL POPULATION ON THE BASIS OF MAIN SOURCES OF INCOME IN 2002–2009 AND 2016 pdf
37. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Jabkowski D., Szalaty N., Wyduba W. ROLE OF THE EU, THE USA AND BRICS COUNTRIES IN GLOBAL TRADE IN GOODS AND SERVICES AND SELECTED DETERMINANTS pdf
38. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Milewska A. KNOWLEDGE BASED ECONOMY: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES pdf
39. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Rokicki T. THE ORGANISATION OF TRANSPORT IN THE AGRIBUSINESS SECTOR IN THE RESEARCH OF THE FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES OF WULS-SGGW IN THE 21ST CENTURY pdf
40. Annals of Marketing Management and Economics, 2018
Freund B. INFLUENCE OF COMMUNICATION OF MEDICAL PERSONNEL WITH PATIENTS ON HEALTH CARE UNITS MANAGEMENT PROCESSES pdf