Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" smart specialization"
3 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Przezbórska-Skobiej L. Tourism in the bio-economy of Poland (regional perspective) pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015
Gralak K. Biogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Kowalska I. Edukacja na rzecz rozwoju regionu – ocena założeń wieloletnich ram finansowych 2014–2020 w RPO województwa mazowieckiego pdf