Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" social competencies"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Jarecki W., Wyrzykowska B. Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu spółdzielniami mleczarskimi pdf
2. Annals of Marketing Management and Economics, 2016
Szara A. Talent management programmes in the retail industry designed for university graduates pdf