Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" social reporting"
2 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Konarzewska U., Michalczuk G. SOCIAL REPORTING AS A TOOL FOR ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017
Badura-Mojza A. Zmiany w raportowaniu CSR w Polsce - studium przypadku pdf