Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" spatial concentration"
4 wyniki
[1-20]

1. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2020
Bareja-Wawryszuk O. Determinants of spatial concentration of short food supply chains on example of marginal, localized and restricted activities in Poland pdf
2. Annals of Marketing Management and Economics, 2018
Kapaj A., Pomianek I. Demographic changes in rural and semi-urban areas in Poland (2003-2016) pdf
3. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Adamczyk P. Przestrzenna koncentracja zatrudnienia w Polsce – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne pdf
4. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013
Grzybowska B. Przestrzenna koncentracja potencjału innowacyjnego w przemyśle spożywczym pdf