Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" spatial shift share analysis"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Tłuczak A. Przestrzenne zmiany w strukturze produkcji rolnej w Unii Europejskiej pdf