Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" sport market"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017
Waśkowski Z. Determinanty decyzji zakupowych nabywców na rynku produktów sportowych pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015
Waśkowski Z. Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010
Iwan B. Nowe trendy w marketingu sportowym pdf