Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" startup"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Piecuch J., Szarek J. Konkurencyjność gospodarki województwa małopolskiego a rozwój ekosystemu startupowego pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017
Kogut J. Finansowe oraz pozafinansowe formy wsparcia startupów w Polsce pdf