Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" state regulation"
4 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Dibrova A., Dibrova L., Dibrova M., Krylov Y. PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF THE GRAIN MARKET AND ITS REGULATION MECHANISM IN UKRAINE pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Balanovskауa T., Gogulya O. Zarządzanie małymi przedsiębiorstwami na Ukrainie pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011
Siudek T. Podatek bankowy – konsekwencje dla sektora bankowego w Polsce pdf
4. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Karpik V. Some problems of the state regulation in the agricultural sector pdf