Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" stopy zwrotu."
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Juszczyk M. Powiązanie kondycji finansowej spółek giełdowych określonej syntetycznym miernikiem atrakcyjności inwestowania (TMAI) z kształtowaniem się kursów ich akcji pdf