Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" straight supplements to surfa"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Łęczycki K. Preferencje dla różnych podstaw naliczania płatności (dopłat)bezpośrednich w zależności od zasobów, organizacji i efektów działalności gospodarstw rolniczych (na przykładzie środkowowschodniej Polski) pdf