Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" strategic development goals"
1 wynik
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2020
Klapkiv J. GLOBAL AREAS OF AGRARIAN BUSINESS DEVELOPMENT pdf