Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" strategie zarządzania"
2 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Kabus J., Nowakowska-Grunt J. Uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu częstochowskiego pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Bojar W. Problemy koopetycji producentów i hodowców bydła oraz trzody chlewnej w Polsce pdf