Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" strefa wolnego handlu"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Pawlak K., Sapa A. Potencjalne skutki utworzenia strefy wolnego handlu UE-MERCOSUR dla handlu rolno-żywnościowego UE pdf